Sağlamlıq / Sağlam ol!

Bədənin möhkəmləndirilməsi üsulları

Girl | 12-05-2013, 14:00
7 184 21


Bədənin mökəmləndirilməsi
– xəstəlikləri müalicə etmir, onların qarşısını alır. Bu, onun çox vacib olan profilaktik roludur.
Bədəni mökəmləndirilmiş olan insan nəinki, istini, soyuğu, həmçinin, orqanizmin müdafiə qüvvələrinin zəifləməsinə səbəb ola bilən havanın kəskin temperatur dəyişmələrini də yüngül şəkildə keçirə bilər. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz bədənimizi möhkəmləndirərkən öz immun sistemimizi də məşq etdiririk. Müntəzəm olaraq məşq edilmədiyi halda, hər bir digər orqan və sistem kimi, immun sistemi də zəifləmiş olur. Bədənin möhkəmləndirilməsi zamanı istifadə olunan üsullar vasitəsi ilə orqanizm üçün ekstremal hesab edilən müxtəlif vəziyyətlər yaradılır. Bu zaman immun sistemi də təcili olaraq öz mübarizə üsullarını aktivləşdirir.
Fiziki inkişafı səviyyəsindən asılı olmayaraq istənilən yaş qrupuna aid olan insanlar öz bədənlərinin möhkəmləndirilməsi ilə məşğul ola bilərlər. Yüksək qızdırma ilə müşayiət olunan xəstəliklərdən savayı bədənin möhkəmləndirilməsi üçün əks göstəriş yoxdur.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, bədənin möhkəmləndirilməsi fasiləsiz və sistemli şəkildə aparılmalıdır.
Bədənin möhkəmləndirilməsi üzrə 2-3 ay ərzində aparılan prosedurlar daha sonra saxlanılarsa, orqanizm yaxın 3-4 həftə (uşaqlarda isə 5-7 gün) ərzində öz möhkəmliyini itirmiş olur. Buna görə də əgər hər hansı bir səbəbdən siz, uzun müddət ərzində, bədənin möhkəmləndirməsi prosedurlarını saxlamış olsanız, bunu davam etdirmək üçün yenə də lap əvvəldən başlamaq lazım gələcək.
Bədənin möhkəmləndirilməsi prosesində sistematikliyə əməl etməkdən savayı, bunu tədricən etmək də çox vacibdir. Bədənin möhkəmləndirilməsi yalnız o halda müsbət nəticə verəcəkdir ki, bu zaman tətbiq olunan prosedurların qüvvəsi və müddəti yavaş-yavaş artırılmış olsun. Bədənin möhkəmləndirilməsini — dərhal bədənə qar sürtməklə və ya buzlu suda çimməklə başlamaq olmaz. Belə tələsik və düşünülməmiş möhkəmləndirmə orqanizmin sağlamlığına zərər gətirə bilər.
Bədənin möhkəmləndirilməsi insan orqanizminə (xüsusən də bu işə yeni başlayanlarda) güclü şəkildə təsir edir. Buna görə də bədənin möhkəmləndirilməsi prosedurlarına başlamazdan əvvəl mütləq həkimlə də məsləhətləşmək lazımdır. Bədənin sağlamlıq dərəcəsini, yaşınızı nəzərə alaraq, həkim sizə bədənin möhkəmləndirilməsi üsullarının düzgün seçilməsində, onlardan istifadə qaydaları barədə dəyərli məlumatlar verməklə, onların orqanizmə verə biləcəkləri mənfi təsirlərin qarşısının alınmasında kömək edəcək.

Bədənin möhkəmləndirilməsi — orqanizmin müdafiə qabiliyyətinin artırılması vasitəsi kimi, insanlara qədim zamanlardan da məlum idi. Praktik olaraq bütün müxtəlif qədim dövlətlərin – Qədim Roma və Qədim Yunanstan, Qədim Çin, Qədim Hindistanın — qədim mədəniyyətlərində insan bədəninin və ruhunun möhkəmləndirilməsinin profilaktik vasitələri kimi istifadə olunmuşdur.

Qədim çin kitablarının birində sağlamlıq haqqında belə yazılmışdır:
"Müdrük adam xəstəliyi öz bədənində hələ olmadığı zamandan müalicə etməyə başlayır. Çünki xəstəlik başlandıqdan sonra onun müalicəsinə başlamaq mənaca o deməkdir ki, insan su axtarmaq üçün quyu qazılması prosesinə yalnız susuzluq onu əldən saldıqda və ya silah hazırlanmasına isə düşmənlə dava getdiyi zamanda başlayır.
Məgər bu çox gec deyil?"

Bədəni hava, günəş və sudan istifadə etməklə möhkəmləndirmək olar.
İnsan sağlamlığının möhkəmləndirilməsi üçün, açıq havada heç olmasa 30 dəqiqə — 1 saat ərzində olan gündəlik (!) gəzintinin böyük əhəmiyyəti vardır. Belə hava vannalarının təsiri altında ürək-damar, sinir, tənəffüs sistemlərinin fəaliyyəti, qanın tərkibi (qanda eritrositlətim miqdarı və hemoqlobinin səviyyəsi artır) yaxşılaşır.
Bədənin açıq havada keçirilən möhkəmləndirilməsinin effektivliyinin artırılması şərtlərindən biri geyimin düzgün seçilməsidir. Belə ki, geyinilən paltar havaya uyğun olmalı, insan özünü bu paltarda rahat hiss etməli, ona soyuq və ya isti olmamalıdır, insan tərləməməlidir.
Günəş şüaları insan orqanizmi üçün çox xeyirlidir. İstiliyin təsiri altında insan dərisindəki tər vəzilərinin fəaliyyəti güclənmiş olur. Bu zaman orqanizm üçün zərərli hesab olunan maddələrin bir çoxu tər vasitəsi ilə bədəndən xaric edilir. Belə halda həmçinin, böyrəklərin üzərinə düşən yük də bir qədər azalmış olur. İsti — orqanizmin bütün toxumalarında qan dövranının yaxşılaşmasına səbəb olur. Günəş şüalarının təsiri altında insanın dərisində, insan sağlamlığı üçün çox vacib olan D vitamini hazırlanır. Günəş şüaları bakterisid (mikrobları öldürən) xüsusiyyətə malikdir. Bu şüalar, soyuqdəyməyə və müxtəlif infeksiyalara qarşı orqanizmin müqavimətinin artırılmasında iştirak edir, orqanizmə tonuslandırıcı təsir göstərirlər. Yay fəslində günəş vannaları qəbul edilməsi üçün ən yaxşı vaxt səhər saat 8-dən 11-dək və günortadan sonra isə saat 17-dən 19-a qədərdir. Ancaq onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, isti günəş şüaları altında həddindən artıq dərəcədə qalmaq orqanizmi nəinki möhkəmləndirir, hətta ona xeli dərəcədə ziyan vurur.

Su – insan orqanizminini möhkəmləndirilməsi üçün ümumi qəbul olunan bir vasitədir.

Bədənin su ilə möhkəmləndirilməsinin aşağıdakı üsulları vardır:
1) Bədəni yaş dəsmalla sürtmə. Bu, bədənin su ilə möhkəmləndirilməsinin ilkin mərhələsi hesab olunur. Bu, su prosedurları içərisində ən zərifidir. Onu uşaq yaşlarından başlayaraq istənilən yaşlarda tətbiq etmək olar. Onu otaq temperaturunda olan yaş dəsmalla, suya batırılmış süngərlə ("qubka”) etmək olar. Sürtmə aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir: boyun, sinə, kürək. Sonra onları qurulayaraq dəri qızarana qədər dəsmalla sürtürlər. Bundan sonra yaş dəsmalla ayaqları da sürtürlər. Bütün bu prosedur 5 dəqiqə ərzində davam etdirilir.
2) Bədənin üzərinə su axıtmaq. Bu isə, bədənin su ilə möhkəmləndirilməsinin növbəti mərhələsidir. İlkin su axıtma prosedurunu + 30°С-dən başlayaraq tədricən + 15°С-dək azaltmaq məsləhət görülür. Su axıdılması prosedurundan sonra bədəni fəal şəkildə dəsmalla sürtmək lazımdır. Bu prosedurlara yay aylarında və daha yüksək temperaturlardan başlamaq lazımdır. Bu prosedur 20-40 saniyə müddətində aparılmalıdır.
3) Duş qəbul edilməsi - bədənin su ilə möhkəmləndirilməsi üçün daha effekltiv prosedur hesab olunur. Bu prosedurun ilk mərhələlərində suyun temperaturu +30-32°С arasında olmalı və 1 dəqiqədən artıq davam etməməlidir. Sonrakı mərhələlərdə suyun temperaturunu tədricən azaltmaq prosedurun qəbul müddətini isə 2 dəqiqəyədək (duşdan sonra bədənin fəal şəkildə dəsmalla sürtülməsi də daxil olmaqla) artırmaq olar. Daha sonralar isə kontrast duşlara keçmək olar. Bu zaman 3 dəqiqə ərzində 2-3 dəfə olmaqla temperaturu 35-40°С olan isti duşu temperaturu 13-20°С olan soyuq su ilə növbələmək lazımdır.

Bədənin möhkəmləndirilməsi üçün su ilə ümumi prosedurlarla yanaşı yerli prosedurlar da keçirilir. Onlardan ən çox tətbiq edilənləri, soyuq su ilə ayaq pəncələrinin yuyulması və boğazın qarqara edilməsidr. Bu yolla biz ən tez soyuqlayan bədən hissələrini mökəmləndirməyə çalışırıq.
Ayaq pəncələrinin yuyulması bütün il boyu yatmamışdan əvvəl aparılmalıdır. Prosedurun ilkin mərhələlərində suyun temperaturu 26-28°С olmalı, sonrakı mərhələlərdə isə tədricən 12-15°С-dək azaldılmalıdır. Yuyulmadan sonra ayaq dərisi qızarana qədər dəsmalla silinməlidir.
Boğazın (udlağın) qarqara edilməsi – hər gün səhər və axşam edilir. Prosedurun ilkin mərhələlərində suyun temperaturu 23-25°С olmalı, sonrakı mərhələlərdə isə hər həftə 1-2°С azaldılaraq tədricən 5-10°С-yə çatdırılmalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər sizdə ağız boşluğunun və udlağın xəstəlikləri (xroniki tonzillit və s.) vardırsa, boğazın (udlağın) qarqara edilməsinə yalnız həkim məsləhətindən sonra başlamaq olar.
Hamam və saunaya getmək də bədənin möhkəmləndirilməsinə çox yaxşı təsir edir. Bu prosedurların təsiri nəticəsində orqanizmin iş qabiliyyəti və emosional tonusu artır, qan damarları genişlənir, orqanizmin bütün toxumalarında qan dövranının güclənməsi baş verir. Yüksək temperaturun təsiri altında dəridən güclü şəkildə tər xaric olur ki, bu da maddələr mübadiləsinin zərərli məhsullarının orqanizmdən xaric olmasına kömək edir. Müntəzəm olaraq hamam və saunaya gedilməsi nəticəsində orqanizmin soyuqdəyməyə və infeksion xəstəliklərə qarşı olan müqaviməti yüksəlmiş olur.
Ancaq hamam və saunaya tez-tez getmək də məsləhət deyil. Bununla siz sağlamlığınıza zərər verə bilərsisniz.
Bundan əlavə hamam və saunaya getməyə əks-göstəriş olan xəstəliklər də vardır: ürək qüsurları, hipertoniya, ürəyin işemik xəstəliyi, ateroskleroz, varikoz, ağ ciyər xəstəlikləri, bronxial astma, xora xəstəliyi, bədxassəli şişlər, qalxanvari vəzinin xəstəlikləri və s...

Redaktə etdi: Rüzgargülüm
test link news


 1. ESMERRi | 24 yanvar 2016 18:59 | Status: Brilliant user | Şərh: 5 380
  Sitat: kiraz mevsimi
  AZ ELIN AGRIMADI BU QEDER SEYLERI YAZANDA? wink
 2. dılay | 20 yanvar 2016 18:17 | Status: Brilliant user | Şərh: 8 186
  Idman edirem twk.
 3. guldeniz | 30 sentyabr 2015 17:09 | Status: Professional user | Şərh: 1 641
  ehtiyacim yoxdu tewekurler onsuzda mohkemem
 4. Real Madrid CF | 28 mart 2015 11:54 | Status: Qonaq | Şərh: 0
  AZ ELIN AGRIMADI BU QEDER SEYLERI YAZANDA? wink
 5. medi_011 | 17 mart 2015 11:30 | Status: Qonaq | Şərh: 0
  sekildeki kimi idman olar ama qizlarcun yrenajor olmaz olsa berkiliyer ve wink ,,,,, 0157 bully

  yrenajor sehf yazdim trenajor
 6. Nergiz love | 6 mart 2015 16:59 | Status: Professional user | Şərh: 7 871
  Sitat: SULTANIM
  Tesekkur edirem.
 7. Kiralik Ask | 16 yanvar 2015 19:36 | Status: Şərhçi | Şərh: 58
  menimki mohkemdir
 8. Feride 18 | 23 iyun 2013 09:31 | Status: VİP user | Şərh: 686
  Idmani çox sevirem ama tez yoruluram nn17
 9. SHIRIN-SHIPSIRIN. | 13 may 2013 19:59 | Status: Gümüş user | Şərh: 1 347
  usaqnan seherden,axsama qeder otur,dur,oyna,masin sur,ne bilim neler-neler en gozel idmandi,,,tesekkuler
 10. Gulnaz Qanbarli | 13 may 2013 19:15 | Status: Qonaq | Şərh: 0
  Bedenin mohkemlenmesiyle ruhun mohkemlenmesi paralel gedir. biri o birinden gedide qalanda netice istenilen olmur. odur kiiiiiiiiii, bashlamaq hech vaxt gec deyillll... ele bu andan bashlayin....))) love
 11. Billurə | 13 may 2013 18:16 | Status: Professional user | Şərh: 4 892
  Sitat: k.gunew
  Kim sevirsə idmanı,
  1, 2, 3, 4... wink
  Təşəkkürlər.

  alemsen)))
 12. Seyidli | 13 may 2013 16:28 | Status: Yazar | Şərh: 2 706
  Kim sevirsə idmanı,
  1, 2, 3, 4... wink
  Təşəkkürlər.
 13. ayruska | 13 may 2013 14:54 | Status: Professional user | Şərh: 3 978
  SEBRIM CATMADI AXIRA KIMI OXUYUM
 14. Aliyeva | 13 may 2013 11:39 | Status: Yazar | Şərh: 4 036
  mekteb bitdi idman da bitdi)
 15. cucem. | 13 may 2013 09:56 | Status: Professional user | Şərh: 4 415
  IDMAN EDENDE COX YORULURAM AXI wassat
 16. Nura Xanum | 13 may 2013 02:38 | Status: Şərhçi | Şərh: 290
  İdman sağlamlıqdır. Çox sevirəm idman etməyi. özümü xoşbəxt hiss edirəm idman edəndə.
 17. Akademik | 12 may 2013 23:12 | Status: Professional user | Şərh: 4 580
  İdman-idman..... təşəkkürlər
 18. Hande 18 | 12 may 2013 16:21 | Status: Professional user | Şərh: 3 302
  tesekkurler edirem
 19. Princess_93 | 12 may 2013 16:05 | Status: Brilliant user | Şərh: 5 877
  Tewekkur edirem canim
 20. Mickey Mouse | 12 may 2013 14:58 | Status: Professional user | Şərh: 4 008
  Men isteyirem cox gozel.
 21. SULTANIM | 12 may 2013 14:13 | Status: Ekspert | Şərh: 4 743
  Tesekkur edirem.