Həyat tərzi / Maraqlıdır

Eşqin gözü niyə kordur?

sheyla | 6-04-2012, 15:00
2 511 76

Bir gün Dəlilik yaxın dostlarını qəhvə içmək üzrə evinə dəvət etmiş.
Hər kəs gelmis. Qəhvələr icildikten sonra Dəlilik dostlarına gizlənpaç oynamağı təklif etmiş. Gizlənpaçmı? O da nədir? deyə soruşmuş Maraq.
-Gizlənpaç bir oyundur. Sizlər saxlanarkən mən yüzə qədər sayacağam.
Saymağı bitirdiyimdə ilk tapacağa(ı)m adam məndən sonrakı mama olacaq.
Qorxu və Tənbəllik xaricindəkilər Dəliliyin təklifini dərhal qəbul etmişlər.
-1…, 2…, 3… deyə yüksək səslə saymağa başlamış Dəlilik. Tələsikçilik, ilk tapdığı yerə özünü atmış.
Utancaqlıq, hər zamanki vərdişiylə bir ağacın kölgəsinə ilişmiş.
Sevinc, bağçanın orta yerinə doğru yönəlmiş.
Hüzn, saxlanacaq yer/yeyər tapa bilmədiyindən ağlamaya qoyulmuş.
Qısqanclıq, Müvəffəqiyyətin bəsindən gedərək yəni başındakı bir qayanın ardına sığınmış.
Dəlilik saymağı davam etdirmiş…
Ümidsizlik, Dəliliyin doxsan doqquza gəldiyini duy/eşitdiyində yaxşıdan yaxşıya ümidsizliyə qapılmış.
- YÜZ/ÜZ ! deyə qışqırmış Dəlilik,
Saxlanmayan mamadır, axtarışa başlayıram.
İlk sobelenen Maraq olmuş. Birinci qurbanın kim olacağını o qədər maraqlanırmış ki, saxlanmağı laqeyd yanaşmış.
Bağça divarına baxdığında, Dəlilik Qərarsızlığı fərq etmiş; üzərinə tünemiş olduğu divarın hansı tərəfinə saxlanacağını düşünməklə məşğulmuş və dərhal ardından Sevinci, Hüznü,
Utancaqlığı sobelemiş. Hər kəs yenidən bir araya gəldiyində Maraq soruşmuş:
Eşq harada? Heç Eşqi görən oldumu? 
Dəlilik, Eşqi axtarışa qoyulmuş.
Dağlara çıxmış, çayların yataqlarına baxmış, amma Eşqi heç bir yerdə tapa bilməmiş.
Çarəsiz axtarışını davam etdirən Dəlilik, bir gül ağacı ilə qarsılaşmış.
Əlinə keçirdiyi bir kolla ağacın budaqlarını, yarpaqlarını yoxlamış.
Birdən tiz bir qışqırıqla diksinmiş. Ağrıyla qışqıran Eşq, tikan batan gözünü tuturmuş.
Dəlilik nə edəcəyini bilməmiş. Üzr istəmiş, yalvarmış yalvarmış Eşqə
özünü bağışlaması üçün. O qədər kədərlənmiş ki, bir daha həyat boyu yanından
ayrılmayacağını belə vəd etmiş. Ağrısı bir az dayanan Eşq sonunda üzrləri qəbul etmiş.
O gündən bəri Aşan gözü kordur və Dəlilik hamı/həmişə yanı başındadır

 

 

Eşqin gözü kordur.

 

Bir gün Dəlilik yaxın dostlarını qəhvə içmək üçün evinə dəvət etmiş.Hər kəs gəlmiş.Qəhvələr içildikdən sonra Dəlilik dostlarına gizlənpaç oynamağı təklif etmiş. 

Gizlənpaçmı?O da nədir? deyə soruşmuş Maraq.

-Gizlənpaç bir oyundur. Sizlər gizlənərkən  mən yüzə qədər sayacağam.Saymağı bitirdiyimdə ilk tapacağım adam məndən sonrakı mama olacaq.Qorxu və Tənbəllik xaricindəkilər Dəliliyin təklifini dərhal qəbul etmişlər.

-1…, 2…, 3… deyə yüksək səslə saymağa başlamış.Dəlilik.

Tələsikçilik, ilk tapdığı yerə özünü atmış.

Utancaqlıq,hər zamankı vərdişiylə bir ağacın kölgəsinə ilişmiş.

Sevinc,bağçanın orta yerinə doğru yönəlmiş.

Hüzn, saxlanacaq yer tapa bilmədiyindən ağlamaya qoyulmuş.

Qısqanclıq, Müvəffəqiyyətin arxasında  gedərək yəni başındakı bir qayanın ardına sığınmış.

Dəlilik saymağı davam etdirmiş…

Ümidsizlik, Dəliliyin doxsan doqquza gəldiyini eşitdiyində yaxşıdan yaxşıya ümidsizliyə qapılmış.- YÜZ ! deyə qışqırmış Dəlilik,

Axtarışa başlayıram.İlk tapılan Maraq olmuş. Birinci qurbanın kim olacağını o qədər maraqlanırmış ki, saxlanmağı laqeyd yanaşmış.Bağça divarına baxdığında, Dəlilik Qərarsızlığı fərq etmiş; üzərinə söykənmiş olduğu divarın hansı tərəfinə saxlanacağını düşünməklə məşğulmuş və dərhal ardından Sevinci, Hüznü,Utancaqlığı tapmış.Hər kəs yenidən bir araya gəldiyində Maraq soruşmuş:Eşq haradadır? Heç Eşqi görən oldumu? Dəlilik, Eşqi axtarmağa başlamış.Dağlara çıxmış, çayların yataqlarına baxmış, amma Eşqi heç bir yerdə tapa bilməmiş.Çarəsiz axtarışını davam etdirən Dəlilik, bir gül ağacı ilə qarsılaşmış.Əlinə keçirdiyi bir kolla ağacın budaqlarını, yarpaqlarını yoxlamış.Birdən bir qışqırığa diksinmiş. Ağrıyla qışqıran Eşq, tikan batan gözünü tuturmuş.Dəlilik nə edəcəyini bilməmiş. Üzr istəmiş, yalvarmış yalvarmış Eşqdən özünü bağışlamasını istəmiş. O qədər kədərlənmiş ki, bir daha həyat boyu yanından ayrılmayacağını belə vədd etmiş. Ağrısı bir az dayanan Eşq sonunda üzrləri qəbul etmiş.O, gündən bəri Eşqin gözü kordur və Dəlilik isə həmişə onun yanı başındadır.