Həyat tərzi / Maraqlıdır

Islamda 54 farz

Allahin Gulu | 5-12-2011, 14:00
3 745 61

 

 

 

O, həm göylərdə, həm də yerdə (ibadət olunan Tək) Allahdır. O, gizlində saxladığınızı da bilir, aşkarda etdiyinizi də. O, sizin nə qazanacağınızı da bilir.

 

1- Allahı daim zikr etmək.

2- Halal qazanılmış paltar geymək

3- Dəstəmaz almag

.4- Beş vaxt namaz qılmaq.

 5- Güsl almaq.

6- Ruzi üçün Allaha təvəkkül etmək.

7- Halaldan yeyib içmək.

 8- Allahın verdiyinə qənaət etmək

 9- Təvəkkül etmək.

10- Qəzaya (yəni Allahın hökmünə) razı olmaq

11- Nemətə qarşılıq şükr etmək.

12- Bəlaya səbr etmək.

13- Günahlara tövbə etmək.

14- İbadətləri ixlas ilə etmək.

15- Şeytanı düşmən bilmək.

16- Quranı dəlil tanımaq.

17- Ölümə hazırlıqlı olmaq.

 18- Yaxşılığı əmr edib pislikdən uzag durmag.

19- Qeybət etməmək, pis şeyləri dinləməmək.

 

 

 20- Anaya-ataya yaxşılıq və itaət etmək.

 21- Qohumu ziyarət etmək.

22- Əmanətə xəyanət etməmək.

23- Dinin qəbul etməyəcəyi lətifəni (zarafatı) tərk etmək. 24- Allah və Rəsuluna itaət etmək.

25- Günahdan qaçınıb Allaha sığınmaq.

26- Allah üçün sevmək,.

27- Hər şeyə ibrətlə baxmaq.

 28- Təfəkkür etmək. (Cənabı Haqqın qüdrətini, əzəmətini və insanın yaradılışdakı məqsədini düşünmək)

 29- Elm öyrənməyə çalışmaq

30- Pis zənndən çəkinmək

31- İstehza (lağ) etməmək

32- Harama baxmamaq

33- Daim doğru olmaq

34- Təəssüf və fərahı, yəni ərköyünlük və azğınlığı tərk etmək

35- Sehr etməmək (cadu)

36- Ölçü və tərəzisini doğru dartmaq

37- Allahın əzabından qorxmaq

38- Bir gündəlik alimenti (yeməyi-içməyi)olmayana sədəqə vermək

39- Allahın rəhmətindən ümid kəsməmək

40- Nəfsinin pis arzularına tabe olmamaq

41-İçki istifadə etməmək

42- Allaha və möminlərə sui zənn etməkdən çəkinmək

43- Zəkat vermək 

44- Aybaşı zamanlarında və nifas halında xanımı ilə cinsi əlagədə olmamaq

45- Bütün günahlardan,pislikələrdən ürəyini təmiz tutmaq 46- Yetimin malını haqsız olaraq yeməmək, onlara yaxşılıq etmək

47- Qürurluluq etməmək

48- Livata (kişilə cinsi münasibət) və zina etməmək

49- Beş vaxt namazı mühafizə(gorumag) etmək .

50- Zülm ilə xalqın malını yeməmək

51- Allaha şirk (ortaq) qosmamag 52- Riyadan (nümayişdən) çəkinmək

53- Yalan yerə and içməmək

54- Verdiyi sədəqəni başa qalxmamaq

 

Maraqlıdır, görəsən siz müsəlman olaraq bunların neçəsinə əməl edirsiniz?