Həyat tərzi / İslam

Bu üç cür adam namaz qılsa da boş yerə namaz qılmışdır!

Banu. | 5-10-2018, 09:07
1 402 0

Qəlb və bədənin birlikdə namazda olması halında o namaz qılan müsəlmana fayda verir. Əks halda namazdakı vəziyyətlərinə görə məcazi təsnif bu üç adamın namazlarının məqbul olmayacağı İslam alimlərin tərəfindən ifadə edilmişdir.
Necə ki Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-in, namaz qılan bir şəxsin əlləri saqqalını qarışdırdığını görüncə: "
 
"Sizdən biri namaza qalxınca bütün bədəni hərəkətsiz qalsın! Yəhudilər kimi yellənib durmasın. Çünki bədənin namazda hərəkətsiz dayanması, namazın tamam olmasından bir parçadır. "(Tirmizi)

-Əgər Bunun ürəyində huşu olsaydı, bədəninin hər üzvündə hərəkətsizlik olardı. "(Tirmizi) buyurması, qəlb ilə bədənin namazdakı müştərəkliyinin zərurətini ifadə edir.

1. Ovçu: Burada ovçudan məqsəd, gözləriylə namaz əsnasında ətrafı müşahidə edən və digər üzvləriylə başqa işlərdə, əməl-i Kəsr olan adam.
2. Hambal: Hambaldan məqsəd, darlandığı halda dəstəmaz təzələmədən namaz qılan adam.

3. tacirin: tacirdən məqsəd, namaz əsnasında zehin və ürəyini dünya ticarətindən çəkməyən adamdır.

Bu insanlar "qadağan dəf edər" cinsindən namaz qılmış olurlar ki, bu hal, Allah qatında əsla məqbul deyil.


"Namazda yeddi şey şeytandandır (yəni şeytanın sevdiyi xüsuslardandır): Burun qanaması, yuxulamaq, vəsvəsə, əsnəmək, qaşınma, sağa-sola baxmaq və hər hansı bir şey ilə oynamaq ..." (Tirmizi)
Bu insanlar "qadağan dəf edər" cinsindən namaz qılmış olurlar ki, bu hal, Allah qatında əsla məqbul deyil.