Həyat tərzi / İslam

Allahın belə sevmədiyi, ətrafımızda rastlaşdığımız CAHİL insanın 10 əlaməti- Onlardan uzaq durun

Banu. | 22-09-2018, 14:15
779 0

Peyğəmbər (s) buyurur: Cahil və nadan insanın 10 sifəti olar ki, ağıldan nəsibini almamışdır. O sifətlər ibarətdir:
1-Hər kimlə oturub-dursa ona zülm edər,
2-Onun ixtiyarına işləyənlərin haqqına keçər,
3-Vəzifədə ondan üstün onlara qarşı tərbiyəsizlik edər,
4-Fikirləşib-ölmədən danışar,
5-Söz danışanda günah edər, bir şeyə qarışmayanda isə baş verənlərdən qafil qalar,
6-Fitnə ilə üzləşəndə ona tərəf tələsər və hadisələrin içində abrını heyif edər,
7-Dəyərlərə ona üz gətirəndə arxa çevirər və gedər,
8-Keçmiş günahlarından qorxmaz və gələcək günahlara tərəf hərəkətdə olar,
9-Yaxşı işləri görməkdə tənbəllik göstərib, etsə də ağır hərəkət edər,
10-Əlindən çıxanlar və zay elədiklərindən ibrət almağa çalışmaz.
Tühəfül-Üqul, səh: 28