Həyat tərzi / İslam

İslam haqqında nə bilirsən?

Banu. | 3-07-2012, 16:29
723 1
 

 

İslam haqqında nə bilirsən?

Suallara cavab verməklə İslam dininin tələbləri və dünyadakı müsəlmanlar barədə bildiklərini yoxlaya bilərsən. 
 
1
İslam dini nə vaxt yaranıb? 
 •   7-ci əsrdə
 •   8-ci əsrdə
 •   800 il əvvəl
 •   1600 il əvvəl
 
2
 Məhəmməd peyğəmbərə ilk vəhy neçə yaşında gəlib?
 •   22
 •   33
 •   40
 •   50
 
 3
Məhəmməd peyğəmbər nə zaman doğulduğu Məkkədən hicrətə gedib?
 •   33 yaşında
 •   622-ci ildə
 •   670-ci ildə
 •   690-cı ildə
 

 4
Məhəmməd peyğəmbər nə zaman doğulduğu Məkkədən hicrətə gedib? 
 •   33 yaşında
 •   622-ci ildə
 •   670-ci ildə
 •   690-cı ildə
 
 5
Müsəlmanların ilk qibləsi hara olub? 
 •   Mədinə
 •   Məkkə
 •   Kəbə
 •   Qüds
 
 6
Avropada müsəlman mədəniyyəti nümunələri ilə ən zəngin ölkə hansıdır? 
 •   İspaniya
 •   Bolqarıstan
 •   Almaniya
 •   Albaniya
 
7
 Dünya əhalisinin neçə hissəsi müsəlmandır?
 •   Yarısı
 •   Yarıdan çoxu
 •   Hər 3 nəfərdən biri
 •   Hər 4 nəfərdən biri
 
 
 8
 Avropa Birliyində yaşayan müsəlmanlar arasında hansı xalqın nümayəndəsi daha çoxdur?
 •   Ərəblər
 •   Türklər
 •   İranlılar
 •   Pakistanlılar
 
Bu qitələrdən hansında müsəlmanların sayı 1 milyondan azdır? 
 •   Cənubi Amerika
 •   Avropa
 •   Afrika
 •   Şimali Amerika

10
 Bu Avropa şəhərlərindən hansında hər 5 nəfərdən biri müsəlman deyil? 
 •   Blekbörn
 •   Marsel
 •   Stokholm
 •   Paris

11
 Dünyada nə qədər müsəlman yaşayır?
 •   1.6 milyard
 •   2.8 milyard
 •   3 milyard
 •   4.5 milyard
 
12 
Dünyanın ən çox əhalisi olan müsəlman ölkəsi hansıdır?
 •   Pakistan
 •   Türkiyə
 •   İndoneziya
 •   Misir
 
 
 
Qeyd:Axırda düzgün cavabları əlavə edəcəm .Buyurun, Dini savadınızı yoxlayın...