Həyat tərzi / İslam

Bu gün Aşuradır - Kərbəla Şəhidlərini anırıq

leyla meherremova | 4-11-2014, 10:56
3 846 22

 

Noyabrın 4-ü məhərrəm ayının 10-u, yəni Aşura günüdür.

  

Hicri qəməri 61-ci ildə (təqribən miladi 680-cı il)Aşura günü Həzrət İmam Hüseyn (əleyhissalam) və həvadarları xəlifə Muaviyə oğlu Yezidin qoşunu tərəfindən Kərbəlada şəhid edilmişdi. Sağ qalan qadınlar, uşaqlar və şiddətli surətdə xəstələnmiş İmam Səccad (əleyhis salam) əsir götürülmüşdülər. azadqadin.az Ahlibeyt az. saytına istinad edərək sizə Kərbəla şəhidlərinin siyahısını təqdim edir...

  

 Kərbəla Şəhidləri:

 

1.Hüseyn ibni Əli (əleyhisslam) – üçüncü imam, qoşunun başçısı. Şimr ibni Zilcövşən tərəfindən şəhid edilib.

2.Əli-Əkbər ibni Hüseyn – İmam Hüseynin (ə) böyük oğlu. Peyğəmbər (s) nəslindən ilk şəhid. Mərrah ibni Munqiz Əbdi tərəfindən şəhid edilib.

3.Əli-Əsğər ibni Hüseyn – İmam Hüseynin (ə) kiçik, altı aylıq oğlu. Hərmələ ibni Kahil Əsədi tərəfindən şəhid edilib.

4.Qasim ibni Həsən – İmam Həsənin (ə) 14 yaşlı oğlu oğlu. Ömər ibni Səd tərəfindən şəhid edilib.

5.Əbu Bəkr ibni Həsən – İmam Həsənin (ə) oğlu. Abdullah ibni Əqəbə Ğənəvi tərəfindən şəhid edilib.

6.Abdullah ibni Həsən – İmam Həsənin (ə) 10 yaşlı oğlu. Hərmələ ibni Kahil Əsədi tərəfindən şəhid edilib.

7.Abbas ibni Əli – Həzrət Əbəlfəzl kimi tanınmış, İmam Hüseynin (ə) qardaşı və ordunun bayraqdarı. Anası Ümmül-Bənindir. Yezid ibni Rüqəd Hiti və Həkim ibni Tüfeyl Tai tərəfindən şəhid edilib.

8.Qasim ibni Abbas – Həzrət Əbəlfəzlin oğlu.

9.Fəzl ibni Abbas – Həzrət Əbəlfəzlin oğlu.

10.Abdullah ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Ümmül-Bənindir. Hani ibni Sübeyt Həzrəmurti tərəfindən şəhid edilib.

 

 

11.Cəfər ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Ümmül-Bənindir. Hani ibni Sübeyt Həzrəmurti tərəfindən şəhid edilib.

12.Osman ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Ümmül-Bənindir. Huli Əzbəhi Əyadi və Əbani Darimi tərəfindən şəhid edilib.

13.Abdullah ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Leyla bint Məsuddur.

14.Əbu Bəkr ibni Əli – İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Anası Leyla bint Məsuddur.

15.Əbdürrəhman ibni Əli - İmam Hüseynin (ə) qardaşı.

16.Məhəmməd ibni Əli - İmam Hüseynin (ə) qardaşı. Əbani Darimi tərəfindən şəhid edilib.

17.Övn ibni Abdullah – xanım Zeynəbin (s) oğlu.

18.Məhəmməd ibni Abdullah - xanım Zeynəbin (s) oğlu.

19.Qasim ibni Məhəmməd – xanım Zeynəbin (s) kürəkəni.

20.Həbib ibni Məzahir Əsədi – sol cinahın komandanı.

 

 

21.Müslim ibni Övsəcə Əsədi – Peyğəmbər (s) səhabəsi

22.Mövq ibni Səmamə Əsədi Səidavi

23.Əmr ibni Xalid Səidavi

24.Qeys ibni Müsəhhər Səidavi

25.Həccac ibni Məsruq Cöfi – Həzrət Əlinin (ə) səhabəsi, İmam Hüseyn (ə) qoşununun müəzzini.

26.Hənzələ ibni Əsəd Şami – İmam Hüseynin (ə) Ömər ibni Sədə göndərdiyi qasidi.

27.Səyid ibni Abdullah Hənəfi - Müslim İbn Əqilin yavəri, İmam Hüseynə (ə) kufəlilərin dönük çıxdıqlarını xəbər verən şəxslərdəndir. İmam Hüseyn (ə) namaz qılarkən canını imama atılan oxlara sipər etmişdi.

28.Züheyr ibni Qeyn Bəcəli – sağ cinahın komandanı. Xəlifə Osmanın tərəfdarlarından idi və İmam Hüseyni (ə) dəstəkləmirdi. Həccdən qayıdarkən xanımının təkidi ilə İmam Hüseynlə (ə) görüşmüş və ona tərəf keçmişdi.

29.Salman ibni Məzahir Bəcəli – Züheyrin qohumu. Onunla birlikdə Həccdən qayıdarkən İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.

30.Əbu Vəhhab Abdullah ibni Ümeyr Kəlbi – İmam Hüseynə qoşulub İslamı qəbul etmiş xristian gənc. Anası və xanımı ilə birlikdə İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.

 

 

31.Əbdüləla ibni Yezid Kəlbi

32.Abdullah ibni Ümeyr Kəlbi – İmam Hüseynə (ə) Mədinədən qoşulmuşdur.

33.Abdullah ibni Ümeyrin həyat yoldaşı – qadın şəhidlərdəndir. Şimrin qulu tərəfindən balta ilə şəhid edilmişdir.

34.Yezid ibni Ziyad Kindi

35.Hərs ibni Əmr Kindi

36.Zəvir ibni Əmr Kindi

37.Hürr ibni Yezid Riyahi – Yezid qoşununun sərkərdəsi, Aşura günü tövbə edib İmam Hüseynə (ə) tərəf keçib. Kərbəlanın ilk şəhididir.

38.Səd – Hürrün oğlu

39.Hürrün digər oğlu

40.Əaiz ibn Məcmə Əazi – Hürr ibni Riyahla birlikdə İmam Hüseynə (ə) tərəf keçən altı nəfərdən biri idi.

 

 

41.Coun ibni Malik Təmimi – Yezidin qoşunundan İmam Hüseynə (ə) tərəf keçmişdir.

42.Səd ibni Hərs Ənsari.

43.Əbul-Hətuf ibni Hərs Ənsari - Səd ibni Hərislə əkiz qardaş idilər. Yezid qoşunundan İmam Hüseynə (ə) tərəf keçənlərin içində idilər.

44.İmran ibni Kəlb Ənsari

45.Nəim ibni İclan Ənsari

46.Abdullah ibni Buşr Xəşəmi – Ömər ibni Sədlə birlikdə İmam Hüseynlə (ə) döyüşməyə gəlmişdi. Lakin, tövbə edib İmam Hüseynə (ə) tərəf keçmişdi.

47.Ömər ibni Zəbiə Zəbii - Ömər ibni Sədlə birlikdə İmam Hüseynlə (ə) döyüşməyə gəlmişdi. Lakin, tövbə edib İmam Hüseynə (ə) tərəf keçmişdi.

48. Bəşr ibni Əmr Həzrəmi – Peyğəmbər (s) səhabəsi.

49.Müslim ibni Övsəcə Əsədi – Peyğəmbər (s) səhabəsi.

50.Nafe ibni Hilal Cəməli – hədis ravisi.

 

 

51.Ziyad ibni Ərib Səidi – Peyğəmbər (s) səhabəsinin oğlu, hədis ravisi.

52.Ənəs ibni Hərs Kahili.

53.Büreyr Həmdani – Həzrət Əlinin (ə) yaşlı səhabəsi.

54.Həbşi ibn Qeys Nehmi Həmdani.

55.Səvvar ibni Əbu Uman Həmdani – yaralanaraq əsir götürülmüş və zindanda şəhadətə yetişmişdir.

56.Əmr ibni Abdullah Cundai – Səvvarla birlikdə yaralanmış və şəhid edilmişdir.

57.Şəbib – Hərs Həmdaninin azad edilmiş qulu idi.

58.Əmr ibni Abdullah Cündayi Həmdani

59.Üməyyə ibni Səd Tai – Həzrət Əlinin (ə) səhabəsi.

60.Hərs – Həzrət Həmzənin azad edilmiş qulu.

 

 

61.Rafi – Müslim Əzdinin azad edilmiş qulu.

62.Səd – Əmr ibn Xalidin azad edilmiş qulu.

63.Səd – Həzrət Əlinin (ə) azad edilmiş qulu.

64.Muncə - İmam Həsənin (ə) azad edilmiş qulu.

65.Şuzəb – Şakinin qulu.

66.Qərib – İmam Hüseynin (ə) azad etdiyi kənizin oğludur. Həmin Kəniz azad edildikdən sonra ailə qurçuşdu və dünyaya gətridiyi bu oğlunu İmam Hüseynin (ə) tərbiyyəsinə vermişdi.

67.Nəsr ibni Neyzər – İran şahının Həzrət Peyğəmbərə (ə) göndərdiyi, Peyğəmbərin (s) Həzrət Əliyə (ə) hədiyyə etdiyi və Həzrət Əlinin (ə) azad etdiyi qul.

68.Vazeh Türki – Hərsə Məşacinin türk əsilli qulu. Kərbəlaya gələrək İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.

69.Əsləmə - İmam Hüseynin azad edilmiş qulu

70.Coun – Əbu Zərin azad edilmiş qaradərili qulu idi. İmam Həsənin (ə) və İmam Hüseynin (ə) səhabələrindəndir.

 

 

71.Süleyman ibn Razin – İmam Hüseynin (ə) azad edilmiş qulu. İmam onu Bəsrəyə qasid kimi yollamışdır. Lakin o, ibni Ziyad tərəfindən yaxalanmış və şəhadətə çatdırılmışdır.

72.Əbd Qeys Əbdi Bəsri

73.Həccac ibni Bədr Sədi Bəsri

74.Səlim Bəsri – Həzrət Əlinin (ə) Bəsrədən olan səhabəsi, vaxtı ilə Amir Əbdinin qulu idi.

75.Seyf ibni Malik Əbdi Bəsri

76.Amir ibni Müslim Badi Bəsri – Səlim tərəfindən azad edilmiş qul. Həzrət Əlinin (ə) səhabələrindən idi.

77.Abdullah ibni Zeyd Əbdi

78.Übeydullah ibni Zeyd Əbdi

79.Yezid ibni Sabit Əbdi

80.Əzam ibni Üməyyə Əbdi

 

 

81.Əbdürrəhman ibni Əbdürrəb Ənsari Xəzrəci

82.Cinadət ibni Kəb Ənsari Xəzrəci

83.Cinadət ibni Kəbin oğlu

84.Ömər ibni Cənadə Ənsari

85.Əmr ibni Qərtə Ənsari

86.Əbdülhətuf Ənsari

87.Əbdülhətufun qardaşı

88.Savər ibni Mənyim Nehmi – İmam Hüseynə (ə) qoşulmaq üçün bütün İraqı gəzmişdir

89.Malik Cabiri – Seyf ibni Hərslə qohum idilər. Kufədən birlikdə gələrək İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdular.

90.Əbdürrəhmən ibn Ürvə Ğəffari

 

 

91.Abdullah ibi Ürvə Ğəffari – qardaşı Əbdürrəhmanla birlikdə Kufədən gəlmişdilər.

92.Qasim ibni Həbib Əzdi

93.Müslim ibni Kəsir Əzdi

94.Qasis – Züheyr Səlabi oğlu

95.Kurş - Züheyr Səlabi oğlu

96.Muqsit - Züheyr Səlabi oğlu

97.Kənnah Səlabi

98.Məsud ibni Həccac Təimi – oğlu ilə birlikdə şəhid olub.

99.Əbdurrəhman ibni Məsud Təimi – Məsudun oğlu.

100.Cibiləs ibni Əli Şeybani – Həzrət Əlinin (ə) Siffeyn döyüşündəki əsgərlərindəndir.

 

 

101.Cündəb ibni Müji Xövləni – Həzrət Əlinin (ə) səhabəsi.

102.Həlləs ibni Əmr Rasibi

103.Süveyd ibni Əmr Xəşmi

104.Seyf ibni Hərs Cabiri

105.Şəvəb Şakiri

106.Abdullah ibni Yəqtər Himyəri

107.Əbdürrəhman Ərhabi

108.Əmr ibni Həb Səidi

109.Əmr ibni Həsən Tali

110.Qənab Nəmri

 

 

111.Məcmə-ul-Cəhni ibni Ziyad ibni Ömər

112.Yezid ibni Məğful – Həzrət Əlinin (ə) səhabəsi

113.Bəkr ibn Hey Təimi

114.Müslim ibni Əqil – İmam Hüseynin (ə) əmisi oğlu. İmam tərəfindən Kufəyə nümayəndə kimi göndərilmiş, lakin xəyanətlə üzləşərk şəhid edilmişdir.

115.Hani ibni Ürvə - Müslim ibni Əqillə birlikdə Kufədə şəhid edilmişdir.

116.İbni Həccac Təimi – Müslim İbn Əqilin yavəri, İmam Hüseynə (ə) kufəlilərin dönük çıxdıqlarını xəbər verən şəxslərdəndir.

117.Zərğəmə ibni Malik Təğləbi – Müslim ibni Əqilin yavərlərindən idi. Müslimin şəhadətindən sonra İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.

118.Əbis ibni əbi Şəbib Şakiri - Müslim ibni Əqilin yavərlərindən idi. Müslimin şəhadətindən sonra İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.

119.Həbib ibni Qeys Taimi – Kufədə ikən Müslim ibni Əqilə beyət etmişdir. Müslimin şəhadətindən sonra Kufədən qaçaraq İmam Hüseynə (ə) qoşulmuşdur.

120.Malik ibni Abdullah ibn Sərii

121.Şəbib ibni Haris ibn Sərii 

122.Züheyr ibni Bəşi Kəsəmi 

123.Yezid ibni Hasin

124.Qərib ibni Abdullah ibni İrqit

 

Qeyd:Buradakı adlar tarixçilər tərəfindən yekdil qəbul edilmir. Eyni adamın iki adla tarixə düşməsi, yaxud tarixi mənbələrdəki qeyri-dəqiqlik buna səbəb ola bilər. Məsələn, Fizzənin yaxud Əli Əkbərin anası Leyla xanımın Kərbəlada olub-olmaması mübahisəlidir. Habelə, Ümmü-Külsümün Həzrət Zeynəbin (s) bacısı yaxud özü olması da mübahisəlidir. Bəzi adlar tarixə düşməyə də bilər. Bu kimi mübahisələr siyahıda göstərilmiş bəzi adlara da şamil olunur.

 

 


Yagis_Negmesi | 29 noyabr 2015 13:38 | Status: Gümüş user | Şərh: 1 614
Sitat: dılay
Sitat: Nara
TESEKURLER ALLAH RAZI OLSUN
dılay | 27 noyabr 2015 10:18 | Status: Brilliant user | Şərh: 8 183
Sitat: Nara
TESEKURLER ALLAH RAZI OLSUN
ESMER | 24 oktyabr 2015 10:44 | Status: VİP user | Şərh: 817
Sitat: QERIB INSAN
Allah razi olsun
Əsmər1 | 1 oktyabr 2015 07:52 | Status: VİP user | Şərh: 1 584
Allah razı olsun...
Nergiz love | 23 aprel 2015 01:24 | Status: Professional user | Şərh: 7 871
Sitat: Nara
TESEKURLER ALLAH RAZI OLSUN
QERIB INSAN | 14 noyabr 2014 00:17 | Status: VİP user | Şərh: 567
Allah razi olsun
Nara | 4 noyabr 2014 21:23 | Status: Yazar | Şərh: 1 718
TESEKURLER ALLAH RAZI OLSUN
ada.. | 4 noyabr 2014 19:42 | Status: Qonaq | Şərh: 0
Sitat: Aynur_Mezahirli
Huseyne yerler aglar, goyler aglar Ya Huseyn...!!! 0106 0106 0106
Allah razi olsun senden bacim...
Vetenperver | 4 noyabr 2014 19:36 | Status: Professional user | Şərh: 6 700
Allah lənət eləsin müaviyyəyə və onun oğlu yez-itə!!!Bütün lənətlər olsun yezitə və onun tərəfdarlarına,Əhli-Beyt düşmənlərinə.Yezitin adı gələndə ona lənət etməyən Əhli-Beyt aşiqi deyil,ona lənət etməyənə şəxsən mən özüm pis baxıram.
BULUT | 4 noyabr 2014 19:31 | Status: Qonaq | Şərh: 0
senincun yer agliyir
senincun goyler agliyir
qanina batan kerbela agliyir
fatime agliyir zehra agliyir
SENINCUN GOZLERIM AGLIYIR BU GUN YA HUSEYIN 0106
MER-SEM | 4 noyabr 2014 17:20 | Status: Şərhçi | Şərh: 92
Başımız sağ olsun ey Ehlibeyt aşiqleri , İmam Hüseyn aşiqleri...
SEVDA | 4 noyabr 2014 16:18 | Status: Nəzarətçi | Şərh: 17 439
Allah bütün şehidlerimize rehmet elesin....
SABINA | 4 noyabr 2014 16:05 | Status: Professional user | Şərh: 7 410
ALLAH RAZI OLSUN LEYLA XANIM/
ASURA ZIYARETI
Əs-salamu ələykə ya Əba Əbdillah. Əs-səlamu ələykə yəbnə Rəsulillah. Əs-səlamu ələykə yəbnə Əmiril-mu’mininə vəbnə Səyyidil-vəsiyyin. Əs-səlamu ələykə yəbnə Fatimətə səyyidəti nisail-aləmin. Əs-səlamu ələykə ya sarəllahi vəbnə sarih, vəl-vitrəl-məvtur. Əs-səlamu ələykə və ələl-ərvahilləti həllət bifinaik, ələykum minni cəmiən səlamullahi əbədən ma bəqiytu və bəqiyəl-ləylu vən-nəhar. Ya Əba Əbdillah, ləqəd əzumətir-rəziyyətu və cəllət və əzumətil-musibətu bikə ələyna və əla cəmii əhlil-islam, və cəllət və əzumət musibətukə fis-səmavati əla cəmii əhlis-səmavat, fələənəllahu ummətən əssəsət əsasəz-zulmi vəl-covri ələykum Əhləl-bəyt, və ləənəllahu ummətən dəfəətkum ən məqamikum və əzalətkum ən məqamikum və əzalətkum ən məratibikumul-ləti rəttəbəkumul-lahu fiha, və ləənəllahu ummətən qətələtkum və ləənəllahul-muməhhidinə ləhum bittəmkini min qitalikum, bəri’tu iləllahi və iləykum minhum və min əşyaihim və ətbaihim və ovliyaihim, ya Əba Əbdillah, inni silmun li-mən saləməkum və hərbun li-mən harəbəkum ila yovmil-qiyaməh, və ləənəllahu alə ziyadin və alə mərvan, və ləənəllahu bəni uməyyətə qatibətən və ləənəl-lahubnə mərcanətə və ləənəllahu umərəbnə sə’d, və ləənəllahu şimrən və ləənəllahu ummətən əsrəcət və əlcəmət və tənəqqəbət liqitalik, biəbi əntə və ummi, ləqəd əzumə musabi bik, fəəs’əlullahəl-ləzi əkrəmə məqaməkə və əkrəməni ən yərzuqəni tələbə sarikə məə imamin mənsurin min Əhli-bəyti Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih. Əllahumməc’əlni indəkə vəcihən bil-Husəyni ələyhis-səlam, fid-dunya vəl-axirəh, ya Əba Əbdillah, inni ətəqərrəbu iləllahi və ila Rəsulihi və ila Əmiril mu’mininə və ila Fatimətə və iləl-Həsəni və iləykə bimuvalatikə və bil-bəraəti mimmən əssəsə əsasə zalikə və bəna ələyhi bunyanəhu və cəra fi zulmihi və covrihi ələykum və əla əşyaikum, bəri’tu iləllahi və iləykum minhum, və ətəqərrəbu iləllahi summə iləykum bimuvalatikum və muvalati vəliyyukum və bil-bəraəti min ə’daikum vən-nasibinə ləkumul-hərb, və bil-bəraəti min əşyaihim və ətbaihim, inni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum və vəliyyun limən valakum və əduvvun limən adakum. Fəəs’əlullahəl-ləzi əkrəməni bi mə’rifətikum və mə’rifəti ovliyaikum, və rəzəqənil-bəraətə min ə’daikum ən yəc’ələni məəkum fid-dunya vəl-axirəh, və ən yusəbbitə li indəkum qədəmə sidqin fid-dünya vəl-axirəh, və əs’əluhu ən yubəlliğənil-məqaməl-məhmudə ləkum indəllah, və ən yərzuqəni tələbə sarikum məə imamin hudən zahirin natiqin bil-həqqi minkum və əs’əlullahə bi həqqikum və biş-şə’nil-ləzi ləkum indəh, ən yu’tiyəni bimusabi bikum əfzələ ma yu’ti musabən bimusibətihi musibətən ma ə’zəməha və ə’zəmə rəziyyətəha fil-islami və fi cəmiis-səmavati vəl-ərzi. Əllahumməc’əlni fi məqami haza mimmən tənaluhu minkə sələvatun və rəhmətun və məğfirəh. Əllahumməc’əl məhyayə məhya Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, və məmati məmatə Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd. Əllahummə innə haza yovmun təbərrəkət bihi bənu uməyyətə vəbnu akilətil-əkbadil-ləinubnul-ləini əla lisanikə və lisani Nəbiyyik, səlləllahu ələyhi və alih, fi kulli movtinin və movqifin vəqəfə fihi Nəbiyyukə səlləllahu ələyhi və alih. Əllahumməl’ən əba sufyanə və muaviyətə və yəzidəbnə muaviyətə ələyhim minkəl-lə’nətu əbədəl-abidinə və haza yovmun fərihət bihi alu ziyadin və alu mərvanə biqətlihimul-Hüsəynə sələvatullahi ələyh. Əllahummə fəzaif ələyhimul-lə’nə minkə vəl-əzabəl-əlim. Əllahummə inni ətəqərrəbu iləykə fi hazəl-yovmi və fi movqifi haza və əyyami həyati bil-bəraəti minhum vəl-lə’nəti ələyhim və bil-muvalati li-nəbiyyikə və ali Nəbiyyikə ələyhi və ələyhimus-səlam.
Sonra 100 dəfə deyərsən (1 və ya 3 dəfə də demək olar): Əllahumməl’ən əvvələ zalimin zələmə həqqə Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, və axirə tabiin ləhu əla zalik, Əllahumməl’ənil-isabətəl-ləti cahədətil-Husəyn, və şayəət və bayəət və tabəət əla qətlih. Əllahumməl’ənhum cəmia.
Sonra 100 dəfə deyərsən (1 və ya 3 dəfə də demək olar): Əs-səlamu ələykə ya Əba Əbdillahi və ələl-ərvahil-ləti həllət bifinaik, ələykə minni səlamullahi əbədən ma bəqiytu və bəqiyəl-ləylu vən-nəhar, və la cəələhullahu axirəl-əhdi minni liziyarətikum. Əs-səlamu ələl Husəyni və əla Əliyyibnil –Huseyn, və əla ovladil Husəyn, və əla əshabil-Husəyni.
Sonra deyərsən: Allahummə xussə əntə əvvələ zalimin billə’ni minni vəbdə’ bihi əvvələn summəssaniyə vəs-salisə vər-rabi’. Əllahumməl’ən yəzidə xamisən vəl’ən ubəydəllahibnə ziyadin vəbnə mərcanətə və umərəbnə sə’din və şimrən və alə əbi sufyanə və alə ziyadin və alə mərvani ila yovmil-qiyaməh.
Sonra səcdəyə gedib belə de: Əllahummə ləkəl-həmdu həmdəş-şakirinə ləkə əla musabihim, əlhəmdu lillahi əla əzimi rəziyyəti. Əllahummərzuqni şəfaətəl-Husəyni yovməl-vurudi və səbbit li qədəmə sidqin indəkə məəl-Husəyni və əshabil-Husəyn, əlləzinə bəzəlu muhəcəhum dunəl-Huseyni ələyhis-səlam.
Dəniz qızı | 4 noyabr 2014 15:28 | Status: Brilliant user | Şərh: 8 017
Sitat: Nazlı-Kız
Bu gün Azərbaycanda Aşura qeyd edilir. Allah bütün şəhidlərimizə ölənlərimizə rəhmət etsin. Allah razı olsun. gözəl bacım 0109
Nazlı_Kız | 4 noyabr 2014 15:11 | Status: Brilliant user | Şərh: 6 473
Bu gün Azərbaycanda Aşura qeyd edilir. Allah bütün şəhidlərimizə ölənlərimizə rəhmət etsin. Allah razı olsun. gözəl bacım 0109
Ag Gul | 4 noyabr 2014 14:47 | Status: Professional user | Şərh: 4 333
Sitat: Zarra
Allah razı olsun.Şəhidlərimizə rəhmət etsin.
N....N92 | 4 noyabr 2014 13:14 | Status: Professional user | Şərh: 4 351
Sitat: Zarra
Allah razı olsun.Şəhidlərimizə rəhmət etsin.
Zarra | 4 noyabr 2014 12:31 | Status: Şərhçi | Şərh: 107
Allah razı olsun.Şəhidlərimizə rəhmət etsin.
Aynur_Mezahirli | 4 noyabr 2014 12:15 | Status: Qonaq | Şərh: 0
Huseyne yerler aglar, goyler aglar Ya Huseyn...!!! 0106 0106 0106
Allah razi olsun senden bacim...
boris arxan | 4 noyabr 2014 12:14 | Status: Professional user | Şərh: 4 784
allah senden razi olsun LEYLA xanim.
Ay_Sun | 4 noyabr 2014 12:06 | Status: Brilliant user | Şərh: 13 408
Bacim Allah razi olsun bele gozel xeber ucun.Bezi adlari bilirdim,bilmediklerimide oyrendim .Allah sehidlerimize rehmet etsin.
Miraj | 4 noyabr 2014 11:26 | Status: Professional user | Şərh: 2 625
cox sagol LEYLA ALLAH razi olsun butun senid ve sehidelere ALLAH rehmet etsin