Aktual / Araşdırma

Bədnəzərdən necə qorunmalı?Sınanmış metodlar..

Banu. | 15-10-2016, 09:16
3 176 1

 
"Nəzər insanı qəbirə, dəvəni qazana salar"


"Bəd nəzər" və ya "gözdəymə" anlayışları  demək olar ki, bütün millətlərdə var. İnama görə, gözdəymə - mənfi bioenergetik təsirdir və bu təsirdən insanın sağlamlığında, psixoloji durumunda müəyyən problemlər yarana bilər. Bəd nəzərdən, hətta ev heyvanlarının da qəflətən naməlum xəstəliyə düçar olması barədə  məlumatlar var. Mal-qara, toyuq-cücə nəzərə gələndə, yenə kəsib yemək olur, bəs insana göz dəyəndə nə etmək olar? Belə bir Peyğəmbər məsəli də var ki, "Nəzər insanı qəbirə, dəvəni qazana salar"

Bəd nəzərdə gözün həqiqətən də rolu varmı?

Qədim inanclara görə göz insanın daxili aləminə bir pəncərədir. Müdriklərimiz demişkən: "Göz bir pəncərədir, könülə baxar". Ehtimal olunur ki, müəyyən səbəblərdən bədəndə toplanan pozitiv və ya neqativ enerji münbit şərait yarananda insanın baxışından vulkan kimi püskürə bilər. Bu zaman yaxında olan şəxsin biosahəsində energetik "deşiklər"  olarsa, həmin enerji bu dəliklərdən onun bədəninə daxil olur, müsbət və mənfi olmasından asılı olaraq orqanizmdə müvafiq reaksiyalar əmələ gətirir. Aydındır ki, pozitiv enerjidən xoş əhval, neqativdən isə narahatçılıq yarana bilər. Məhz axırıncı hal gözdəymənin əsas səbəblərindən biridir. Ariflər demişkən: "Qorxulu gözdən, dağlar da titrəyər".
İnama görə gözdəymə tək baxışla deyil, sözlə də dəyə bilər. Məsələn, elə adam var ki, kimə desə: "bu gün çox gözəl görsənirsən!" bir qədər sonra o adamın əhvalı tamam pozulacaq, bəlkə də lap depressiyaya düşəcək, yaxud alver edənə desə: "bazar olsun!" yazıq həmin gün yüz faiz ziyanla işləyəcək.


Adama özünün gözü dəyə bilərmi?


Müəyyən hallarda insana başqasının deyil elə özünün gözü dəyir. Adam özünü   çox tərifləyəndə, sağlamlığı, uğurları, xoşbəxtliyi  ilə öyünəndə gözə gələ bilər. Ona görə də yersiz  lovğalanmaqdan  çəkinmək lazımdır. Müdriklər deyir ki, insan gərək sadə olsun. Təkəbbürlü, özündən razı adamlar axır əvvəl öz cəzasını alır. Çünki, onlar həmişə, üzlərinə deyilməsə də kənar adamlar tərəfində nifrətlə qarşılanır. Özünə vurulmuş, xudbin insanları heç kimin görməyə gözü yoxdur, belə adamlara ətrafdakılar şüursuz olaraq  qəlblərində pislik arzulayır. Bunu nəticəsi olaraq  eqoist insanların bəd nəzərə tuş gəlməsi ehtimalı çox yüksək olur.  Dahi Nizami Gəncəvi hələ XII əsrdə çox gözəl demişdi:
Özünü bəyənsə insan nə qədər,
Öz gözündən ona dəyər bəd nəzər
Özündən razılar hər zaman sınar,
Ondan qurtarana uzun ömür var.

Uşaqlara gözdəymə necə təsir edir?

Körpələrin biosahəsi neqativ təsirlərdən zəif müdafiə olunduğu üçün, onlara gözdəymə daha tez təsir edir. Bu səbəbdən azyaşlılar böyüklərə nisbətən tez-tez xəstələnir. Ara həkimləri deyirlər ki, uşaqda gözdəyməni vaxtında  hiss etmək olar. Onun ilk əlamətləri nevroz, yuxunun itməsi, pis yuxular, uşağın yersiz tərsliyi ola bilər. Əgər uşağın qaşları arasında göy damar əmələ gəlirsə, şübhə etmədən ona göz dəydiyinə əmin olmaq olar. Uşaqda başqa simptomlar da əmələ gələ bilər. Qəfil solğunluq, arıqlama, sifətin qurğuşun rəngi alması, əzginlik, qeyri-bərabər nəbz, istilik, tərləmə, baş ağrıları, göz altında göyərmələr, balacanın qarnının yaşıl və ya qara rəngdə getməsi, qıcolma,  qəbzlik və s..
Balacalara çox vaxt bəd nəzər kənar şəxslər, şüurlu surətdə uşağa pislik arzulayan və ya sadəcə paxıl insanlar tərəfindən dəyə bilər. Hesab olunur ki, hətta doğma ana özü bilmədən sevinclə və ya heyranlıqla söylədiyi sözlə balasını gözə gətirə bilər. Ona görə uşaqla ünsiyyətdə həddən artıq ehtiyatlı olmaq gərəkdir. Övladına həddindən artıq fərəh hissi nümayiş etdirmək məqsədəuyğun deyildir.


Uşaqları bədnəzərdən necə qorumaq olar?


Adətə görə, təzə anadan olan uşağı qara nəzərdən qorumaq üçün onu 40 gün yaxınlarından başqa bir kimsəyə göstərmirlər. Bu müddət ərzində körpənin ruhu çox hərəkətli olur və uşaqda efir bədən formalaşır. Körpənin astral bədəni tam formalaşana kimi onun daima anasının yanında olması daha məqsədəuyğundur.
Balacalarda yüngül gözdəymələr, adətən bir tədbir görülməsə, iki-üç gündən sonra öz-özünə keçə bilər. Bəzi vaxtlar uşaqdan yüngül gözdəyməni götürmək üçün onu duşla çimizdirmək və ya üzərlik yandırmaq kifayət edir. Uşaqları bəd nəzərdən qorumaq üçün onların qulağının dalında qara karandaşla "xal" çəkmək də kömək edir. Qara nəzərdən paltarın görünməz yerinə keçirilmiş adi sancaq da qoruya bilər. Sancaq adi qıfılla assosiasiya etdiyi üçün, deyilənə görə bəd nəzər onda kilidlənir.


Bərli-bəzəkli əşyalar göz qaytarır


Ümumiyyətlə, bəd nəzərdən qorunmaq üçün göz muncuğundan, üzərlikdən, müxtəlif predmetlərdən istifadə edilir. Bəzən evin qapısından at nalı və ya göz bəbəyinə oxşayan iri muncuq asırlar. Bunun mahiyyəti ondadır ki, evə kim gəlirsə onun gözü ilk olaraq qapıda diqqəti cəlb edən əşyaya satışır, bununla da guya onun bəd nəzəri zərərsizləşdirilir.
Bəzi mənbələrə görə insanın üzərində zinət və bərli-bəzəkli əşyalar, əntiq daşlar da göz qaytarır. Bundan əlavə, qadın baxışlarını əlvan rəngli, kişi nəzərlərini isə saya rəngli əşyalar daha tez zərərsizləşdirir. Körpə uşağın boynuna və yaxud qoluna gözmuncuğunun keçirilməsi də nəzərə qarşı bir tədbirdir. Adi qol saatları da təsadüfi bəd nəzərlərdən qoruya bilər.


Gözəl qadınların niyə bəxti gözəl olmur?


"Gözələ göz dəyər, qəlbə söz" (Atalar sözü).
Bəzən qadının həddən artıq gözəl olması artıq onun gözdəymə obyektinə çevrilməsinə səbəb olur. Bəlkə də, bu səbəbdən gözəl qadınların çoxunun bəxti ürəkaçan olmur. Gözəllərin gözə gəlməməsi üçün, din aləmində buyurulur ki, qadın öz gözəlliyinə şəxsi əmanəti kimi deyil, Tanrının əmanəti kimi baxmalıdır.
Etiqada görə, Allaha şükür etmək, dua etmək də insanı bir çox qara qüvvələrdən, o cümlədən gözdəymədən xilas edə bilər. Çünki, xoşməramlı dua edərkən insan Yaradana daha yaxın olur, Tanrı onun səsini sanki eşidir və bəndəsinə kömək edir.
Göründüyü kimi, göz qaytaran kifayət qədər metodlar var. Onlara inanmaq da olar, inanmamaq da. Reallıq belədir ki, insan gərək bütün bunlara ağlın gözü ilə baxsın. Ataların dili ilə desək "Hər şeyə nəzər dəyər, ağıldan başqa".

Vüqar Haqverdiyev